چشم براه دیدارتان هستیم

نمایندگان محترم الیتبا سلام قدم مبارک شمارا در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی مبلمان و سرویس خواب کودک و نوجوان از تاریخ۱۳/۵/۱۳۹۵ لغایت ۱۶/۵/۱۳۹۵ در، محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران(سالن۳۵) گرامی می داریم davatname-ghamari.