توجه به سلیقه و علایق مشتریان

توجه به سلیقه و علایق مشتریان همواره یکی از مهمترین موارد اساس نامه ی مجموعه ی الیت بوده است – انجام کلیه طرح های مشتریان . قبول سفارش با رنگ آمیزی های مختلف، طبق خواسته ی مشتریانمان همواره وجه تمایز میان ما  و دیگر تولیدکنندگان این صنعت می باشد. سرویس فلورانس همیشه با زمبنه وکیوم سفید و گل های سفید ارائه می شود اما وقتی مشتری این طرح را از ما با گل های طلایی خواست بر آن شدیم تا نظر ایشان اجرا شود، خودمان هم خوشمان آمد و گفتیم شاید خالی از لطف نباشد مطلبی در قسمت خبری سایت به این موضوع اختصاص بدهیم.

moshtari-madari

 

تالیف در واحد روابط عمومی